Navigation
Navigation

- app’en, der sætter din trivsel i fokus og skaber sammenhæng mellem hverdag og humør

Sæt en smiley på dit humør

Vælg den af de fire smileys, der passer bedst på dit humør og gør det gerne flere gange dagligt.

Mere om humør

Se sammenhængen mellem din hverdag og dit humør

Ved at trække hverdagsaktiviteterne fra din smartphone-kalender over til app’ens kalender sammenholder How Are You? dine smileys direkte med det liv, du lever.

Mere om kalender

Følg dit humør over tid – og få et overblik over din trivsel

How Are You? illustrerer din trivsel dag for dag og måned for måned i enkle og overskuelige grafer, der hjælper dig til et bedre overblik.

Mere om graf

Humør

Registreringen af dit humør en eller flere gange dagligt giver dig mulighed for at følge din trivsel over tid og hjælper dig til at se, hvornår tingene går galt, og hvornår hverdagen fungerer optimalt for dig.

Kalender

Du kan allerede efter en kortere periode med daglige smileys se, hvordan dit humør svinger i tråd med dine aktiviteter og på denne måde kortlægge hvad og hvem, der påvirker din trivsel i positiv og negativ retning.

Graf

Graferne giver dig det visuelle overblik over eventuelle trends i din trivsel: Har du det fx bedst om morgenen, eller forholder det sig omvendt? Oplever du hyppige udsving eller er det, som om der slet ingen udsving er? Men vigtigst af alt viser graferne dig tydeligt, når humøret er for nedadgående, så du kan opdage og handle på en potentielt forestående krise, inden den indtræder.

Hvem kan bruge How Are You?

How Are You? er udviklet til dig, der ønsker at optimere dit liv. Den sætter din trivsel i fokus og viser dig sammenhængen mellem det liv, du lever og den trivsel, du oplever i din hverdag. App’en er et nemt og overskueligt redskab for alle, der ønsker, at trivsel skal være det styrende element for de aktive til- og fravalg i hverdagen.

Står du midt i en livskrise?

Hvad enten du er ramt af stress, depression, angst, spiseforstyrrelse, manglende sexlyst, konflikter i parforholdet eller andet - kan årsagen være en manglende bevidsthed om ressourcebalancen i dit liv. Lige som de røde tal viser sig på bankkontoen ved et overforbrug, øges risikoen for en krise i livet, hvis du kontinuerligt har et overforbrug af dine personlige ressourcer på den indre konto. How Are You? hjælper dig med at sætte fokus på din ressourcebalance. Den får dig til at stoppe op og mærke efter, så du kan få overblik over din trivsel eller mangel på samme.

How Are You? kan bruges af dig personligt og give et øget overblik og en indsigt i dit eget liv, men du kan også med fordel anvende app’en sideløbende med terapi eller i samarbejde med en behandler.Metoden bag How Are You?

- er udviklet af Cand.Psych.Aut. Lene Bammeskov


Lene Bammeskov har bred erfaring i arbejdet med kriseramte med ansættelser i blandt andet: Kræftens Bekæmpelse, kommunerne i forhold til sygemeldte, og nu som privatpraktiserende med overenskomst med Falck Healthcare og Worklife Partners (se evt. www.lenebammeskov.dk)


Siden 2008 har Lene Bammeskov i sine behandlingsforløb med kriseramte klienter arbejdet med at registrere trivsel med smileys og sammenholde den registrerede trivsel med klienternes kalenderaftaler. Metodens styrke er, at der opnås overblik og indsigt, uden at det er tidskrævende eller svært forståeligt. Alle klienter uanset alder og etnicitet kan anvende metoden, ligesom pårørende og andre behandlere også hurtig kan tilegne sig de ’høstede’ resultater. Efterhånden som flere og flere klienter benyttede kalenderen på deres smartphone frem for en papirkalender, opstod ideen til en app, der kunne gøre metoden både lettere og endnu mere visuel.
Lene Bammeskov forklarer: ”Det er min erfaring, at vi som moderne mennesker skal være særligt dygtige til at mærke efter, forstå, og træffe aktive til- og fravalg. Der er et væld af muligheder, tilbud og krav, som i fin forening giver et udfordrende og spændende liv, men som i mange tilfælde overvælder - på samme måde som en stor morgenbuffet. ’Øjnene kan ofte spise mere end maven’, og for sent opdager vi, at vi har glemt at mærke efter undervejs. Rammes vi af en krise, kan det skyldes, at vi skal blive bedre til at sortere og rydde ud på ’tallerkenen’ for at fokusere på det, der styrker trivsel og giver livskvalitet.’


How Are You? app’en er inspireret af den kognitive metodes dagbogsføring. Ønsket er i tråd med dagbogsføring at skabe overblik over sammenhænget mellem trivsel og levet liv. Hvor fokus i den kognitive psykologi ganske forsimplet omhandler individets tænkning, er How Are You? app’ens sigte bredere. Med afsæt i mindfulness og socialpsykologisk teori er ønsket at styrke individets fokus på at ’mærke efter’ og tydeliggøre betydningen af individets kontekst i form af: Hvad, hvem og hvor meget der skal være i din kalender for, at du oplever optimal trivsel. How Are You? app’en er udviklet af How Are You Aps. App’en er første skud på stammen i en række tiltag af sundhedsteknologisk karakter, der alle omhandler anskueliggørelsen af ’sammenhængen mellem trivsel og levet liv’.

Betingelser for brug

Indholdet i og rettighederne til denne app tilhører HOW ARE YOU ApS. Alle oplysninger og alt materiale, herunder varemærker og logotyper er beskyttet af gældende lovgivning vedrørende immaterielle rettigheder og må ikke anvendes uden HOW ARE YOU ApS’ skriftlige samtykke. Indholdet må kun kopieres til egen brug.

Har du spørgsmål eller kommentarer, er du velkommen til at kontakte os på nedenstående e-mailadresse:

kontakt@how-are-you.dk

"How Are You?” applikationen er et redskab til at optimere trivsel og herunder afværge eller arbejde sig ud af en krise. Det er i den forbindelse vigtigt at understrege, at redskabet ikke kan erstatte evt. behandling – terapeutisk eller medicinsk. I applikationen registreres din trivsel og andre personlige oplysninger. Disse data gemmes kun på din mobil men vær opmærksom på, at andre brugere af mobilen kan få adgang til disse oplysninger. Anvendelsen af How Are You? applikationen er på eget ansvar.

Copyright How Are You ApS 2013 - alle rettigheder forbeholdes